Risk Management

Forsikringsselskapene vektlegger i økende grad skadehistorikk og relevant dokumentasjon ved fastsettelse av forsikringspremie. Pareto Forsikringsmegling har alltid hatt fokus på virksomhetens kontinuerlige skadeforebyggende arbeid. Vår oppgave har vært å være en pådriver ovenfor våre kunder og dokumentere dette arbeidet ovenfor forsikringsselskapene. Vi har mange eksempler på de forsikringsøkonomiske effektene av dette arbeidet og hvordan vi har påvirket premiefastsettelsen, unngått premieøkninger eller beholdt lave egenandeler. Vår erfaring er at skadeforebyggende tiltak riktig implementert i organisasjonen er svært lønnsomt både mht kostnader knyttet til forsikring og de interne merutgiftene som følger skadene (tidstap, administrasjon, økte personalutgifter, forsinkelser eller stans i drift eller produksjon, dårlige skadeoppgjør, avkortning).

Pareto Forsikringsmegling tilbyr et bredt utvalg skadeforebyggende rådgivningstjenester i tillegg til at vi gjennomfører kurs og opplæring etter behov. Våre viktigste skadeforebyggende rådgivningsprodukter er:

  • Risikovurdering
  • Analyse av risikostyring
  • Skadevernrapportering
  • Trafikk i Fokus
  • Sykefraværsarbeid