Person-/pensjonsforsikring

Person- og pensjonsavdelingen i Pareto Forsikringsmegling AS har forsikringsrådgivere med lang fartstid i bransjen, og meget høy faglig kompetanse. Vi arbeider med kollektive person- og pensjonsforsikringer i samarbeid med våre kunder og deres ansatte. Markedet for person-/pensjonsforsikring har i de senere år vært preget av stor konkurranse mellom forsikringsselskapene, og vesentlige endringer knyttet til produktenes rammebetingelser. Resultatet er et mer dynamisk forsikringsmarked, som gir kundene økte muligheter for å hente ut økonomiske og personalpolitiske synergier. Sett fra et kundeperspektiv er dette en positiv utvikling. Utfordringen for kundene er å holde seg oppdatert, og få god kundespesifikk rådgivning slik at de synergier som markedet gir kan realiseres.

Vi har i de siste årene videreutviklet og modernisert tjenestespekteret som følge av markedsutviklingen. Dette har vært nødvendig for å imøtekomme kundens nye krav og forventninger knyttet til forsikringsrådgivning og megling. Vi tilbyr modulbaserte tjenester. Da kan kunden selv bestemme uttaket av tjenester, og betaler i henhold til dette. Erfaringene så langt er gode; kunden får det de ønsker til riktige priser!

Våre viktigste konkurransefortrinn er kompetanse, behovstilpasset tjenestespekter, spesialkompetanse innen risikostyring og meget gode systemer for administrasjon og informasjon om forsikringene.

Blant produktene vi arbeider mye med er behandlingsforsikring, yrkessykdom/-skade, ulykkesforsikring, gruppeliv og alle typer pensjonsforsikringer. Målet er å «sy» disse sammen til en optimal pakke som harmonerer med personalpolitikken hos kunden.