GARANTI OG KREDITTFORSIKRING

Pareto Garanti

Pareto Forsikringsmegling er eneste forsikringsmegler i Norge med spesialkompetanse på garanti- og forsikringsløsninger til Bygg- og anleggsbransjen. Pareto tilbyr alle former for garantier samt forsikringer i forbindelse med oppfyllelse av kontrakter, også overfor andre bransjer og selskaper. Vi tilbyr også garantier overfor kommunale og statlige etater.

I dagens marked finnes det flere garantileverandører som tilbyr garanti/garantiforsikring. Pareto Forsikringsmegling er uavhengig alle banker og garantiforsikringsselskaper. Gjennom Pareto sitt nettverk har våre kunder tilgang til et bredere marked gjennom både norske og internasjonale garantiselskaper som har minimum finansiell rating A.

Pareto Forsikringsmegling har som ambisjon å være den foretrukne uavhengige rådgiver på garantier. På vegne av våre kunder kjøper vi inn et årlig volum på mer enn 1,8 milliarder kroner i garanti- og forsikringspremie. Vi kjenner markedet og skreddersyr løsninger tilpasset din bedrift og behov.

Eksempel på garantityper vi tilbyr:

Kontraktsgarantier:
Anbudsgaranti
Oppfyllelsesgaranti
Reklamasjonsgaranti 
Forskuddsgaranti
Byggherregaranti
Bustadoppføringsgaranti (§12 og 47)
Husleiegaranti Næring (brosjyre)

Prosjektforsikring
Prosjekt- og ansvarsforsikring ifb. med oppfyllelse av underliggende kontrakt.

Kontakt oss for et uforpliktende tilbud eller ytterligere informasjon:

Telefon: 22 87 87 00
E-post: garanti@pareto.no

Pareto Kredittforsikring

Pareto Forsikringsmegling tilbyr Kredittforsikring som sikrer din bedrift mot kredittrisiko (kommersiell- og politisk risiko) overfor dine kunder. Kredittforsikringen skreddersys etter din bedrifts størrelse og beskytter din bedrift dersom en kunde ikke er i stand til å betale sin kredittgjeld hos deg.

Kredittforsikring formidlet av Pareto gir din bedrift konkurransefortrinn overfor konkurrenter.