Garantiforsikring

Pareto Forsikringsmegling tilbyr en rekke garantier til bygge- og eiendomsbransjen.

Tradisjonelt har bedrifter benyttet bankgaranti eller depositum for å løse sine garantibehov ved oppfyllelse av en kontrakt. Et nytt alternativ for å løse denne forpliktelsen er garantiforsikring. Garantien stiller sikkerhet på tilsvarende måte som bankgaranti/depositum, men belaster ikke bedriftens kredittramme som ved bankgaranti/depositum. Dette medfører at virksomheten unngår å binde opp kapital som kan investeres andre steder.

I dagens marked er det en håndfull aktører som tilbyr garantiforsikring. Gjennom Pareto Forsikringsmegling sitt nettverk får kunder tilgang til et bredere marked gjennom både norske og internasjonale garantiselskaper som har minimum finansiell rating A.

Garantityper

Byggsikkerhetsgaranti
Garanti iht. Norsk Standard
Bustadoppføringslova §12 og 47

Husleiegaranti
Utleier krever sikkerhet for 3-12 mnd. husleie.

For tilbud eller ytterligere informasjon kontaktes:  

Jakob Jahren Holter
+47 986 20 802
Send e-post