Affinity/gruppeprogrammer

Det skal lønne seg å forhandle på vegne av mange! Pareto sørger for at din medlemsgruppe får de beste mulige forsikringsbetingelser gjennom kollektive avtaler, enten det er snakk om et forbund/forening med privatpersoner eller eksempelvis en sammenslutning av bedrifter innenfor en bransje.

Pareto har lang erfaring med å sikre våre samarbeidspartnere de beste vilkår og priser ved innkjøp av vanlige person- og skadeforsikringer. Nye forsikringsordninger som skiller seg fra hva "alle andre" har kan likevel også bidra til vekst i medlemstall og/eller økt inntjening for gruppen, og vi har kompetansen som kreves ved oppsett og drift av spesialiserte forsikringprogrammer som produktforsikring og advokatforsikring.

Forsikringsavtaler for grupper gir ikke bare lavere forsikringspremier enn man kan oppnå enkeltvis, men også mulighet for å skreddersy innholdet i forsikringsproduktene til gruppens behov og ønsker. Gruppeavtalene kan gjelde for alle i gruppen, eller ha mulighet for individuell innmelding/utmelding.

Tilgang til gode forsikringsordninger oppfattes gjerne som en av de viktigste medlemsfordelene for de som er med i en organisasjon eller sammenslutning. Nye og forbedrede forsikringsløsninger gir merverdi for eksisterende medlemmer og bidrar til å rekruttere nye. Pareto bistår både med opprettelse av nye forsikringsprogrammer, og med å gjøre ordningene man har fra før mer attraktive ved å forhandle frem gunstigere pris og innhold.